Integritetspolicy MatchAffinity Sverige

VÅRT LÖFTE TILL DIG

I Match (Nordics) Affinity har din integritet hög prioritet. Din integritet är utgångspunkten i hur vi designar och bygger de tjänster och produkter du känner till och älskar, så att du fullt ut kan lita på dem och fokusera på att bygga meningsfulla kontakter.

Vi uppskattar att du litar på oss när du ger oss dina personuppgifter och det är inte något vi tar lätt på.

Vi kompromissar inte när det gäller din integritet. Vi designar alla våra produkter och tjänster med din integritet i åtanke. Vi tillfrågar experter från olika områden, inklusive juridik, säkerhet, teknik, produktdesign och andra för att se till att inget beslut fattas utan respekt för din integritet.

Vi strävar efter att vara öppna när vi behandlar dina personuppgifter. Eftersom vi använder många av samma onlinetjänster som du använder, vet vi att otillräcklig information och alltför komplicerat språk är vanliga problem i integritetspolicyer. Vi tillämpar det motsatta tillvägagångssättet: Vi har skrivit vår integritetspolicy och relaterade dokument på vanligt språk. Vi vill faktiskt att du läser våra policyer och förstår vår integritetspraxis!

Vi arbetar hårt för att hålla dina uppgifter säkra. Vi har team som jobbar för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi uppdaterar ständigt våra säkerhetsrutiner och investerar i våra säkerhetsinsatser för att förbättra säkerheten för dina uppgifter.

 

*           *           *

INTEGRITETSPOLICY

Välkommen till Match (Nordics) Affinity :s Integritetspolicy. Tack för att du tar dig tid att läsa den.

Vi uppskattar att du har förtroende för oss när du ger oss dina personuppgifter och har för avsikt att alltid behålla det förtroendet. Detta börjar med att du förstår informationen vi inhämtar, varför vi samlar in den, hur den används och dina val när det gäller dina uppgifter. Denna policy beskriver vår integritetspraxis på vanligt språk, med ett minimum av juridisk och teknisk jargong.

Denna Integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018. Den förra versionen av denna Integritetspolicy, som finns här, kommer att gälla tills dess.

 

IKRAFTTRÄDANDEDATUM 25 maj 2018

 

 1. VILKA VI ÄR
 2. VAR DENNA INTEGRITETSPOLICY GÄLLER
 3. UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN
 4. COOKIES OCH ANNAN LIKNANDE DATAINSAMLINGSTEKNIK
 5. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTER
 6. HUR VI DELAR UPPGIFTER
 7. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRINGAR AV UPPGIFTER
 8. DINA RÄTTIGHETER
 9. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
 10. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER
 11. BARNS INTEGRITET
 12. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY
 13. HUR DU KAN KONTAKTA OSS

1.     VILKA VI ÄR

Om du bor i Europeiska unionen är det företag som ansvarar för dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy (”den personuppgiftsansvarige”):

Match Nordic AB
Grev Turegatan 30, SE-114 38 Stockholm (Sweden)

2.     VAR DENNA INTEGRITETSPOLICY GÄLLER

Denna integritetspolicy gäller för webbplatser, appar, evenemang och andra tjänster som drivs av Match (Nordics) Affinity. För enkelhetens skull hänvisar vi till alla dessa som våra ”tjänster” i denna Integritetspolicy. För att göra det extra tydligt har vi lagt till länkar till denna Integritetspolicy i alla tillämpliga tjänster.

Vissa tjänster kan kräva sin egen unika integritetspolicy. Om en viss tjänst har sin egen integritetspolicy, så gäller den policyn – och inte denna Integritetspolicy.

3.     UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Det är självklart att vi inte kan hjälpa dig att utveckla meningsfulla kontakter utan att ha någon information om dig, såsom grundläggande profiluppgifter och vilka typer av personer du vill träffa. Vi samlar också in information som genereras när du använder våra tjänster, till exempel åtkomstloggar, liksom information från tredje parter, som när du öppnar våra tjänster via ett konto på sociala medier. Om du vill ha mer information, går vi in på detaljer nedan.

Uppgifter som du ger oss

Du väljer att ge oss vissa uppgifter när du använder våra tjänster. Detta innefattar:

Uppgifter som vi får från andra

Förutom informationen du ger oss direkt får vi information om dig från andra, inklusive:

Andra användare kan ge information om dig när de använder våra tjänster. Vi kan till exempel inhämta uppgifter om dig från andra användare om de kontaktar oss om dig. Om en användare vill komma åt kontakter i hans/hennes adressbok och du är en av dem, kan vi också använda den för att kontakta dig på användarens vägnar.

Du kan eventuellt använda din sociala media-inloggning (till exempel Facebook Login) för att skapa och logga in på ditt Match (Nordics) Affinity-konto. På det här viset behöver du inte komma ihåg ännu ett användarnamn och lösenord och du kan dela en del information från ditt konto på sociala medier med oss.

Vi kan få uppgifter om dig från våra partner, till exempel när Match (Nordics) Affinity-konton kan skapas via en partners webbplats (i så fall skickar de registreringsinformation till oss) eller där Match (Nordics) Affinity-annonser publiceras på en partners webbplatser och plattformar (i så fall kan de överföra uppgifter om kampanjens framgång).

Uppgifter som inhämtas när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster samlar vi in uppgifter om vilka funktioner du har använt, hur du har använt dem och de enheter du använder för att komma åt våra tjänster. Se nedan för mer information:

Vi samlar in information om din aktivitet inom våra tjänster, till exempel hur du använder dem (t.ex. datum och tid du loggade in, funktioner du har använt, sökningar, klick och sidor som har visats dig, hänvisande webbplatsadress, annonser som du klickar på) och hur du interagerar med andra användare (t.ex. användare du ansluter till och interagerar med, tid och datum för er kommunikation, antal meddelanden som du skickar och tar emot).

Vi samlar in uppgifter från och om enheten/enheterna du använder för att komma åt våra tjänster, inklusive:

Om du ger oss tillåtelse kan vi inhämta din exakta geolokalisering (latitud och longitud) på olika sätt, beroende på vilken tjänst och enhet du använder, inklusive GPS, Bluetooth eller Wi-Fi-anslutningar. Insamlingen av dina lokaliseringsuppgifter kan ske i bakgrunden även när du inte använder tjänsterna om tillståndet du gav oss uttryckligen tillåter sådan insamling. Om du inte ger oss tillstånd att samla in dina lokaliseringsuppgifter, gör vi inte det.

Om du samtycker kan vi även samla in dina foton och videoklipp (till exempel om du vill publicera ett foto, en video eller en streaming på tjänsterna). Vi kan också samla in din adressbok (till exempel om du vill att vi ska kontakta dina vänner på din vägnar).

4.     COOKIES OCH ANNAN LIKNANDE DATAINSAMLINGSTEKNIK

Vi använder och kan tillåta andra att använda cookies och liknande teknik (t ex webbfyrar och pixlar) för att känna igen dig och/eller din(a) enhet(er). Du kan läsa vår Cookie-policy om du vill ha mer information om varför vi använder dem (till exempel för att autentisera dig, komma ihåg dina inställningar och preferenser, analysera webbplatsens trafik och trender, leverera och mäta effektiviteten av reklamkampanjer, låta dig använda sociala funktioner) och hur du bättre kan styra användningen genom dina webbläsarinställningar och andra verktyg.

Vissa webbläsare (inklusive Safari, Internet Explorer, Firefox och Chrome) har funktionen ”Spåra inte” (”DNT”) som meddelar en webbplats att en användare inte vill ha sin online-aktivitet spårad. Om en webbplats som svarar på en DNT-signal mottar en DNT-signal kan webbläsaren blockera den webbplatsen från att samla in viss information om webbläsarens användare. Inte alla webbläsare erbjuder ett DNT-alternativ och DNT-signaler är ännu inte enhetliga. Av denna anledning svarar många företag, inklusive Match (Nordics) Affinity, för närvarande inte på DNT-signaler.

5.     HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTER

Den främsta anledningen till att vi använder dina uppgifter är för att leverera och förbättra våra tjänster. Dessutom använder vi dina uppgifter för att skydda dig och ge dig reklam som kan vara av intresse för dig. Läs vidare för en mer detaljerad förklaring om vad vi använder dina uppgifter till, tillsammans med praktiska exempel.

För att administrera ditt konto och tillhandahålla våra tjänster till dig

För att hjälpa dig att ansluta till andra användare

För att säkerställa en konsekvent upplevelse i alla dina enheter

Ge dig relevanta erbjudanden och annonser

För att förbättra våra tjänster och utveckla nya

Förhindra, upptäcka och bekämpa bedrägerier eller andra olagliga eller obehöriga aktiviteter

För att säkerställa att lagar följs

Vi behandlar dina uppgifter som beskrivs ovan på grundval av följande rättsliga grunder:

6.     HUR VI DELAR UPPGIFTER

Eftersom vårt mål är att hjälpa dig att skapa meningsfulla kontakter, är det självklart att en användares uppgifter delas främst med andra användare. Vi delar också en del användarinformation med tjänsteleverantörer och samarbetspartner som hjälper oss att driva tjänsterna, med andra företag i Match-koncernen och i vissa fall rättsliga myndigheter. Läs vidare för mer information om hur dina uppgifter delas med andra.

Du delar information med andra användare när du frivilligt avslöjar uppgifter när du använder tjänsten (inklusive din offentliga profil). Var försiktig med dina uppgifter och se till att du är bekväm med att innehållet du delar kommer synas offentligt eftersom varken du eller vi kan styra vad andra gör med dina uppgifter när du delar den.

Om du väljer att begränsa publiken för hela eller en del av din profil eller för visst innehåll eller viss information om dig, kommer den att vara synlig enligt dina inställningar.

Vi använder tredje parter som hjälper oss att sköta och förbättra våra tjänster. Dessa tredje parter hjälper oss med olika uppgifter, såsom webbhotell och underhåll, analys, kundvård, marknadsföring, reklam, betalningar och säkerhetsverksamhet.

Vi kan även dela uppgifter med samarbetspartner som distribuerar och hjälper oss att marknadsföra våra tjänster. Vi kan till exempel dela begränsad information om dig i en hashad, endast maskinläsbar form med reklampartner.

Vi följer en strikt granskningsrutin innan vi anlitar någon tjänsteleverantör eller arbetar med någon partner. Alla våra tjänsteleverantörer och samarbetspartner måste anta stränga sekretessförpliktelser.

Match (Nordics) Affinity är ett företag i Match-koncernen, som från och med datumet för denna Integritetspolicy, innehåller webbplatser och appar som Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito, och Twoo (för mer information, klicka här).

Vi delar dina personuppgifter med andra företag i Match-koncernen för att gynna dig i två avseenden:

Vi kan även dela uppgifter med andra företag i Match-koncernen för berättigade affärsändamål såsom företagsrevision, analyser och konsoliderad rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar. Vi kan även dela användaruppgifter med andra företag i Match-koncernen för att ta bort användare som bryter mot våra användarvillkor eller har rapporterats för brottslig verksamhet och/eller dåligt beteende. I vissa fall kan vi ta bort den användaren från alla plattformar.

 

Vi kan överföra dina uppgifter om vi är inblandade, helt eller delvis, i en fusion, försäljning, förvärv, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning, konkurs eller annan förändring av ägande eller kontroll.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter om det är skäligt och nödvändigt: (i) för att efterleva en rättslig process, såsom ett föreläggande av en domstol, stämning, husrannsakan, statlig/brottsbekämpande utredning eller andra juridiska krav, (ii) för att hjälpa till att förebygga eller upptäcka brott (i vart fall underkastat tillämplig lag) eller (iii) för att skydda någon persons säkerhet.

Vi kan även dela uppgifter: (i) om utlämnande skulle mildra vårt ansvar i en faktisk eller hotande rättegång, (ii) som nödvändigt för att skydda våra juridiska rättigheter och våra användares, affärspartners eller andra berörda parters juridiska rättigheter, (iii) för att tillämpa våra avtal med dig och (iv) för att utreda, förebygga eller vidta andra åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller andra förseelser.

Vi kan be om ditt samtycke till att vi delar dina uppgifter med tredje parter. I så fall kommer vi förklara varför vi vill dela uppgifterna.

Vi kan använda och dela icke-personliga uppgifter (information som i sig inte identifierar vem du är, t.ex. information om enheten, generell demografisk information, generell beteendeinformation, geolokaliseringsuppgifter i avidentifierad form), såväl som personuppgifter i hashad, endast maskinläsbar form, under någon av ovanstående omständigheter. Vi kan också dela denna information med andra företag i Match-koncernen och tredje parter (särskilt annonsörer) för att utveckla och leverera riktade annonser i våra tjänster och på webbplatser eller i applikationer från tredje parter och för att analysera och rapportera om annonsering du ser. Vi kan kombinera denna information med ytterligare icke-personliga uppgifter eller personuppgifter i hashad, endast maskinläsbar form som samlats in från andra källor. Mer information om vår användning av cookies och liknande teknik finns i vår Cookie-policy.

7.     GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRINGAR AV UPPGIFTER

Delning av information som anges i avsnitt 6 innefattar ibland gränsöverskridande dataöverföringar, till exempel till USA och andra jurisdiktioner. Om tjänsten gör det möjligt för användarna att vara belägna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), överförs deras personuppgifter till länder utanför EES. Vi använder standardavtalsklausuler godkända av den Europeiska kommissionen eller annan lämplig skyddsåtgärd för att tillåta dataöverföringar från EES till andra länder. Standardavtalsklausuler är åtaganden mellan företag som överför personuppgifter, som förbinder dem att skydda integriteten och säkerheten för dina uppgifter.

8.     DINA RÄTTIGHETER

Vi vill att du ska ha kontroll över dina uppgifter, så vi har gett dig följande verktyg:

Vi vill att du ska vara medveten om dina rättigheter. Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

För att skydda dig och alla våra användare kan vi be dig att tillhandahålla identitetsbevis innan vi besvarar ovanstående förfrågan.

Kom ihåg att vi kan avslå förfrågningar av vissa skäl, inklusive om begäran är olaglig eller om den kan göra intrång i affärshemligheter eller immateriella rättigheter eller en annan användares integritet. Om du vill få information om en annan användare, till exempel en kopia av meddelanden som du fått från honom eller henne via vår tjänst, måste den andra användaren kontakta vår datasekretessansvarige för att få dennes skriftliga samtycke innan informationen släpps.

Vi kanske inte heller kan tillgodose vissa invändningar mot behandling av personuppgifter, särskilt när sådana invändningar skulle hindra oss från att tillhandahålla vår tjänst till dig. Vi kan till exempel inte tillhandahålla vår tjänst om vi inte har ditt födelsedatum.

9.     HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi arbetar hårt för att skydda dig mot obehörig åtkomst av eller ändring, utlämnande eller förstörelse av dina personuppgifter. Trots att vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter, kan varken vi, eller några andra teknikföretag, lova och du bör heller inte förvänta dig, att dina personuppgifter alltid kommer att förbli säkra.

Vi övervakar regelbundet våra system avseende eventuella sårbarheter och attacker och granskar regelbundet vår uppgiftsinsamling, lagrings- och behandlingsmetoder för att uppdatera våra fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi kan tillfälligt upphäva din användning av hela eller delar av tjänsterna utan förvarning om vi misstänker eller upptäcker någon säkerhetsincident. Om du tror att ditt konto eller dina uppgifter inte längre är säkra, meddela oss omedelbart här.

10.  HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för berättigade affärsändamål (som anges i avsnitt 5) och som tillåts enligt tillämplig lag. För att skydda våra användares säkerhet och trygghet i och utanför våra tjänster tillämpar vi en säkerhetslagringsperiod på ett år efter borttagning av kontot. Under denna period kommer kontouppgifter att lagras trots att kontot naturligtvis inte längre är synligt i tjänsterna.

I praktiken raderar vi eller anonymiserar uppgifter när vi har tagit bort ditt konto (efter säkerhetslagringsperioden) eller efter två års kontinuerlig inaktivitet, såvida vi inte:

 1. måste spara uppgifterna för att bevisa vår efterlevnad av tillämplig lag (till exempel sparas dokumentation av samtycken till våra villkor, Integritetspolicy och andra liknande samtycken i fem år),
 2. har en olöst fråga, anspråk eller tvist som kräver att vi sparar relevanta uppgifter tills den/det är löst eller
 3. om uppgifterna måste sparas för våra berättigade affärsintressen, såsom bedrägeribekämpning och för att förbättra användarsäkerhet. Till exempel, kan uppgifter behövas för att förhindra att en användare, som stängdes av på grund av osäkert beteende eller säkerhetsincidenter, öppnar ett nytt konto.

Kom ihåg att även om våra system är utformade för att utföra databorttagningsprocesser enligt ovanstående riktlinjer, kan vi inte lova att alla uppgifter kommer att raderas inom en viss tidsram på grund av tekniska begränsningar.

11.  BARNS INTEGRITET

Våra tjänster är tillgängliga för användare som är 18 år eller äldre. Vi tillåter inte användare under 18 på vår plattform och vi samlar oss veterligen inte in personuppgifter från någon som är under 18 år. Om du misstänker att en användare är under 18 år, använd rapporteringsmekanismen som är tillgänglig via tjänsten.

12.  ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Eftersom vi alltid letar efter nya och innovativa sätt att hjälpa dig att bygga meningsfulla kontakter, kan denna policy ändras över tid. Vi kommer att meddela dig innan några väsentliga ändringar träder i kraft så att du har tid att granska ändringarna.

13.  HUR DU KAN KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss på följande sätt:

Online: här

Med post:

Datasekretessansvarig

Match.com Nordic AB
c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö (Sweden)