Privacy

INTEGRITETSPOLICY

* * *

 

VÅRT ÅTAGANDE GENTEMOT DIG

 

På [Match Brand] är din integritet vår högsta prioritering. Din integritet är central i hur vi utformar och bygger upp de tjänster och produkter som du känner till och gillar, så att du helt kan lita på dem och fokusera på att bygga upp meningsfulla relationer.

Vi uppskattar att du har så stort förtroende för oss att du delar känslig information med oss och vi tar inte lätt på den saken.

Vårt integritetsåtagande. Vi utformar alla våra produkter och tjänster med din integritet i åtanke. Vi använder experter från områden som juridik, säkerhet, teknik, produktdesign med flera för att se till att våra beslut fattas med största möjliga respekt för din integritet.

Vårt åtagande att vara lättfattliga. Eftersom vi använder många av de onlinetjänster du gör vet vi att otillräcklig information och överdrivet komplicerat språk är vanliga problem när det gäller integritetspolicyer. Vi har anammat raka motsatsen: vi gör vårt bästa för att se till att vår integritetspolicy och andra dokument är skrivna på ett rakt och tydligt sätt. Vi vill på riktigt att du ska läsa våra policyer och förstå vår integritetspraxis!

Vårt säkerhetsåtagande. Vi har team vars syfte är att se till att dina uppgifter är säkra och trygga. Vi uppdaterar ständigt vår säkerhetspraxis och investerar i våra säkerhetsansträngningar för att se till att din information är så trygg som möjligt.

 

* * *

 

 

 

INTEGRITETSPOLICY

 

Välkommen till MATCH AFFINITYs integritetspolicy. Tack för att du tar dig tid att läsa.

Vi uppskattar ditt förtroende för oss när det gäller att handha dina uppgifter och vi har för avsikt att leva upp till det förtroendet. Det börjar med att se till att du förstår vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi använder dem och vilka valmöjligheter du har när det gäller dina uppgifter. Den här policyn beskriver vår integritetspraxis på ett rakt och tydligt sätt, med minsta möjliga juridiska och tekniska jargong.

Den här integritetspolicyn gäller från 29/04/2022.

The previous version of this Privacy Policy, available here, applies until then.

 1. VILKA VI ÄR
 2. VAR DEN HÄR INTEGRITETSPOLICYN GÄLLER
 3. UPPGIFTER VI SAMLAR IN
 4. KAKOR OCH ANDRA LIKNANDE TEKNIKER FÖR DATAINSAMLING
 5. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTER
 6. HUR VI DELAR UPPGIFTER
 7. DATAÖVERFÖRINGAR ÖVER LANDSGRÄNSER
 8. DINA RÄTTIGHETER
 9. HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER
 10. SKYDD AV BARNS PRIVATLIV
 11. ARBETSSÖKANDE, ENTREPRENÖRER OCH SÄLJREPRESENTANTER
 12. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
 13. HUR KONTAKTAR DU OSS?

 

 

 

1. VILKA VI ÄR

Företaget som är ansvarigt för dina uppgifter (“Personuppgiftsansvarig”) under denna integritetspolicy är:

Meetic S.A.S.
MATCH AFFINITY
53 rue de Châteaudun Paris 9 FRANCE

 

2. VAR DEN HÄR INTEGRITETSPOLICYN GÄLLER

Den här integritetspolicyn gäller webbplatser, appar, event och andra tjänster som bedrivs under varumärket MATCH AFFINITY. För enkelhetens skull refererar vi till alla dessa som våra ”tjänster” i den här integritetspolicyn. För att det ska bli extra tydligt har vi länkar till den här integritetspolicyn från alla de tjänster den gäller.

Vissa tjänster kan behöva ha sin egen unika integritetspolicy. Om en tjänst har sin egen integritetspolicy är det den policyn – inte den här integritetspolicyn – som gäller.

 

3. UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Självklart är det så att vi inte kan hjälpa dig att utveckla meningsfulla relationer utan vissa uppgifter om dig, såsom grundläggande profilinformation och vilken typ av människor du vill träffa. Vi samlar även in information om hur du använder våra tjänster, såsom åtkomstloggar och information från tredje part, som när du använder våra tjänster via ditt konto på sociala medier eller när du laddar upp information från ditt sociala mediekonto för att fylla i din profil. Om du vill ha mer information om det här går vi in på det mer i detalj nedan.

Uppgifter du ger oss

Du väljer att ge oss vissa uppgifter när du använder våra tjänster. Dessa omfattar:

 • När du skapar ett konto ger du oss minst dina inloggningsuppgifter eller telefonnummer samt grundläggande information som är nödvändig för att tjänsten ska fungera, såsom ditt kön och ditt födelsedatum.
 • När du fyller i din profil kan du dela ytterligare uppgifter med oss, såsom detaljer om din personlighet, livsstil, intressen och annan information om dig, liksom innehåll som foton och videor. För att lägga till visst innehåll, som bilder eller videor, kan du ge oss tillåtelse att få åtkomst till din kamera eller ditt fotoalbum.
 • När du prenumererar på en betaltjänst eller gör ett köp direkt från våra plattformar (snarare än via en plattform som iOS eller Android) ger du oss eller vår leverantör av betalningstjänster uppgifter såsom ditt bank- eller kreditkortsnummer eller andra ekonomiska uppgifter.
 • När du deltar i enkätundersökningar, fokusgrupper eller marknadsundersökningar ger du oss insikter om våra produkter och tjänster, svar på våra frågor och rekommendationer till andra.
 • När du väljer att delta i våra kampanjer, event eller tävlingar samlar vi in de uppgifter du använder för att registrera dig eller gå med.
 • Om du kontaktar vår kundtjänst samlar vi in de uppgifter du ger oss under utbytets gång.
 • Om du ger oss information om andra människor (om du till exempel använder en väns kontaktuppgifter till någon funktion) bearbetar vi denna information å dina vägnar i syfte att fullgöra din begäran.
 • Självklart bearbetar vi även dina chattar med andra användare samt det innehåll du publicerar efter behov för att tjänsterna ska fungera.

Uppgifter vi mottar från andra

Förutom de uppgifter du ger oss direkt mottar vi uppgifter om dig från andra, inklusive:

 • Användare

Användare kan ge oss uppgifter om dig när de använder våra tjänster, till exempel när de interagerar med dig eller om de rapporterar något som gäller dig.

 • Sociala medier

Du kan bestämma dig för att dela uppgifter med oss via ditt sociala mediekonto, exempelvis om du bestämmer dig för att skapa och logga in på ditt MATCH AFFINITY-konto via sociala medier eller annat konto (t.ex. Facebook, Google eller Apple) eller om du laddar upp information till våra tjänster såsom foton från ett av dina sociala mediekonton (t.ex. Facebook, Instagram osv.).

 • Affärspartner

MATCH AFFINITY är en del av företagsgruppen Match Group. Match Group ser sina användares säkerhet och trygghet som sin högsta prioritering. Om du blivit avstängd från en annan tjänst inom Match Group kan dina uppgifter delas med oss för att vi ska kunna vidta nödvändiga åtgärder, såsom att stänga ner ditt konto eller förhindra att du skapar ett konto på våra tjänster.

 • Andra partner

Vi kan få uppgifter om dig från våra partner, inklusive när MATCH AFFINITY-konton skapas via en partners tjänst (i vilka fall de vidarebefordrar registreringsuppgifter till oss) eller när MATCH AFFINITY-annonser publiceras på en partners tjänst (i vilka fall de kan ge oss information om kampanjens framgång). När detta är tillåtet enligt lag kan vi även få information om misstänkta eller dömda illvilliga aktörer från tredje part som en del av våra ansträngningar att slå värn om våra användares trygghet och säkerhet.

Uppgifter som genereras när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster genereras tekniska data om vilka funktioner du använt, hur du använt dem och den utrustning du använder för att få åtkomst till våra tjänster. Se nedan för mer information:

 • Användarinformation

Att använda tjänsterna genererar data om din aktivitet på våra tjänster, som hur du använder dem (t.ex. när du loggade in, funktioner du har använt, aktiviteter du genomfört, information som visats för dig, adresser till webbplatser som länkat till oss samt reklam du interagerat med) och dina utbyten med andra användare (t.ex. användare du tar kontakt och interagerar med, när du utbytt meddelanden med dem, antal meddelanden du skickat och mottagit).

 • Utrustningsinformation

Vi samlar in information från och om den/de enhet(er) du använder för att få åtkomst till våra tjänster, inklusive hårdvaru- och mjukvaruinformation som IP-adress, enhets-id och typ, appinställningar och egenskaper, funktionsfel i appar, reklam-id (vilket är slumpmässigt genererade nummer som du kan återställa genom att gå till inställningarna för din enhet), identifikatorer relaterade till kakfiler eller annan teknik som unikt kan identifiera en enhet eller webbläsare.

 • Annan information med ditt samtycke

Om du ger ditt tillstånd till det kan vi samla in din exakta geografiska position (latitud och longitud). Insamlingen av din geografiska position kan ske i bakgrunden även när du inte använder tjänsterna om det tillstånd du givit oss uttryckligen tillåter den typen av insamling. Om du inte ger oss tillstånd till att samla in din exakta geografiska position kommer vi inte göra det. På samma vis kan vi med ditt samtycke samla in foton och videor (till exempel om du vill publicera ett foto eller en video eller delta i strömningsevent via våra tjänster).

 

4. KAKOR OCH ANDRA LIKNANDE TEKNIKER FÖR DATAINSAMLING

Vi använder och kan låta andra använda kakfiler och liknande teknik (t.ex. webbfyrar, bildfiler, SDK) för att känna igen dig och/eller din(a) enhet(er). Du kan läsa mer om varför vi använder dessa och hur du kan styra användningen av dem i vår Kakpolicy.

Vissa webbläsare (som Safari, Internet Explorer, Firefox och Chrome) har en ”Spåra inte”-funktion (”DNT”) som säger åt en webbplats att användaren inte vill att hens aktivitet på internet ska spåras. Om en webbplats som svarar på en DNT-signal får en DNT-signal kan webbläsaren blockera webbplatsen från att samla in vissa uppgifter om webbläsarens användare. Alla webbläsare har inte ett DNT-alternativ och DNT-signaler är inte standardiserade ännu. Av den här anledningen svarar många företag, däribland MATCH AFFINITY, inte på DNT-signaler i nuläget.

 

5. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTER

Den främsta anledningen till att vi använder dina uppgifter är att leverera och förbättra våra tjänster. Dessutom använder vi din information för att se till att du är trygg och för att visa reklam som skulle kunna intressera dig. Läs vidare för en mer detaljerad förklaring av de olika anledningarna till att vi använder dina uppgifter, tillsammans med praktiska exempel.

 1. För att hantera ditt konto och tillhandahålla dig våra tjänster
 • Skapa och hantera ditt konto
 • Förse dig med kundtjänst och besvara dina begäranden
 • Genomföra dina transaktioner
 • Kommunicera med dig om våra tjänster
 1. För att hjälpa dig komma i kontakt med andra användare
 • Rekommendera dig andra användare att träffa
 • Visa användarprofiler
 1. För att bedriva reklam- och marknadsföringskampanjer
 • Administrera lottodragningar, tävlingar, rabatter eller andra erbjudanden
 • Genomföra och mäta effekten av reklamkampanjer på våra tjänster och marknadsföringskampanjer som gör reklam för MATCH AFFINITY på våra tjänster och på andra platser
 • Kommunicera med dig om produkter eller tjänster som vi tror kan intressera dig
 1. För att förbättra våra tjänster och utveckla nya
 • Hantera fokusgrupper, marknadsundersökningar och enkäter
 • Granska interaktioner med kundtjänstteam för att förbättra kvaliteten på vår service
 • Förstå hur användare vanligtvis använder tjänsterna för att förbättra dem (till exempel kan vi bestämma oss för att ändra utseendet och känslan eller till och med väsentligen förändra en funktion utifrån hur användare reagerar på den)
 • Utveckla nya funktioner och tjänster (till exempel kan vi bestämma oss för att bygga en ny intressebaserad funktion efter förfrågningar från användare).
 1. För att förebygga, spåra och bekämpa bedrägerier och andra olagliga eller otillåtna aktiviteter
 • Hitta och ta itu med pågående, misstänkta eller påstådda brott mot våra Allmänna villkor, särskilt genom granskning av rapporter och interaktioner mellan medlemmar.
 • Få ökade insikter om och ta fram motåtgärder mot brott mot våra Allmänna villkor
 • Lagra uppgifter gällande brott mot våra Allmänna villkor för att förhindra att de inträffar igen
 • Genomdriva eller utöva våra rättigheter, till exempel våra Allmänna villkor.
 • Meddela användare vad vi gjort som ett resultat av deras rapporter
 1. För att säkerställa att lagstiftning efterlevs
 • För att efterleva juridiska krav
 • För att bistå rättsväsendet

För information om hur vi bearbetar personuppgifter genom profilering och automatiserade beslutsprocesser, se våra Vanliga frågor.

För att bearbeta dina uppgifter i enlighet med beskrivningen i denna integritetspolicy förlitar vi oss på följande rättsliga grunder:

 • Tillhandahålla dig vår tjänst: Anledningen till att vi bearbetar dina uppgifter i syfte A och B ovan är att genomföra det kontrakt du har med oss. Till exempel använder vi dina uppgifter under tiden du använder vår tjänst för att bygga upp meningsfulla relationer i syfte att underhålla ditt konto och din profil, se till att den kan visas för andra användare och rekommendera andra användare till dig samt i övrigt tillhandahålla våra kostnadsfria och avgiftsbelagda funktioner.
 • Legitima intressen: Vi bearbetar dina uppgifter i syfte C, D och E ovan utifrån våra legitima intressen. Till exempel analyserar vi ständigt användarbeteenden på våra tjänster för att förbättra vårt utbud; vi föreslår erbjudanden som vi tror kan intressera dig och marknadsför våra egna tjänster; vi bearbetar information för att se till att våra användare är trygga och vi bearbetar data när så är nödvändigt för att genomdriva våra rättigheter, bistå rättsväsendet och göra det möjligt för oss att försvara oss vid eventuell rättsåtgärd.
 • Efterleva gällande lagar och föreskrifter: Vi bearbetar dina uppgifter i syfte F ovan när det är nödvändigt för oss för att efterleva gällande lagar och föreskrifter och visa vår efterlevnad av gällande lagar och föreskrifter. Till exempel lagrar vi trafik- och transaktionsuppgifter i enlighet med våra bokförings-, skatte- och andra lagstadgade datalagringsskyldigheter samt för att kunna hörsamma giltiga åtkomstbegäranden från rättsväsendet. Vi lagrar även uppgifter som bevis på samtycken användare givit oss och beslut de kan ha fattat om att välja bort en funktion eller bearbetning.
 • Samtycke: Om du väljer att tillhandahålla oss uppgifter som kan anses vara ”särskilda” eller ”känsliga” i vissa jurisdiktioner, såsom din sexuella läggning, samtycker du till att vi bearbetar sådana uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Från tid till annan kan vi be om ditt samtycke till att samla in specifika uppgifter, såsom din exakta geografiska position eller för att använda dina uppgifter i särskilda syften. I vissa fall kan du ta tillbaka ditt samtycke genom att anpassa dina inställningar (till exempel när det gäller insamlande av exakt geografisk position) eller genom att radera ditt samtycke (till exempel när du angivit uppgifter i din profil som kan anses vara ”särskilda” eller ”känsliga”). I samtliga fall kan du ta tillbaka ditt samtycke närsomhelst genom att kontakta oss på den adress som anges i slutet av denna integritetspolicy.

 

6. HUR VI DELAR UPPGIFTER

Med tanke på att vår målsättning är att hjälpa dig skapa meningsfulla relationer delar vi förstås huvudsakligen dina uppgifter med andra användare. Vi delar även vissa användares uppgifter med tjänsteleverantörer och partner för att underlätta bedrivandet av tjänsterna, med andra företag i Match Group av de anledningar som specificeras nedan samt, i vissa fall, rättsliga myndigheter. Läs vidare för mer information om hur dina uppgifter delas med andra.

 • Med andra användare

Du delar uppgifter med andra användare när du frivilligt uppger information på tjänsten (inbegripet i din offentliga profil). Var försiktig med dina uppgifter och se till att innehållet du delar är sådant som du är bekväm med är synligt.

Om du väljer att begränsa vilka som har åtkomst till hela eller delar av din profil eller till visst innehåll eller uppgifter om dig kommer det vara synligt i enlighet med dina inställningar.

Om någon skickar in en rapport som berör dig (såsom påståenden om att du brutit mot våra användarvillkor eller riktlinjer för webbforumet) kan vi komma att kommunicera kring rapportåtgärderna, om sådana vidtas som ett resultat av en dylik rapport.

 • Med våra tjänsteleverantörer och partner

Vi använder tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss bedriva och förbättra våra tjänster. Dessa tredjepartsleverantörer hjälper oss med olika sysslor såsom dataförvaring och underhåll, analyser, kundtjänst, marknadsföring, annonsering, betalningsbearbetning och säkerhetsåtgärder. Vi delar också uppgifter med partner som distribuerar och hjälper oss göra reklam för våra tjänster. Till exempel kan vi dela begränsade uppgifter om dig i krypterat format (ej läsbart av människor) med våra reklampartner.

Vi följer en strikt granskningsprocess innan vi anlitar en tjänsteleverantör eller samarbetar med en partner. Våra tjänsteleverantörer och partner måste förbinda sig till strikta sekretess- och integritetsskyldigheter.

 • Med våra affärspartner

MATCH AFFINITY är en del av företagsgruppen Match Group.

Vi delar dina uppgifter med affärspartner i begränsade legitima syften enligt nedanstående:

 • i syfte att göra alla plattformar inom Match Group säkrare och göra det möjligt för oss att ta itu med (t.ex. stänga av) dåliga aktörer som hittats på en plattform även på övriga.
 • för att de ska kunna bistå oss i databearbetning som tjänsteleverantörer enligt våra instruktioner och å våra vägnar. Deras bistånd kan innefatta teknisk bearbetning såsom dataförvaring och underhåll, kundtjänst, marknadsföring och riktade annonser, analyser, ekonomisk assistans och redovisningshjälp, förbättra vår tjänst, trygga våra data och system och bekämpa skräppost, missbruk, bedrägeri, intrång och andra överträdelser.
 • i syfte att förbättra dina chanser att bygga upp verkliga relationer med andra kan vi göra dig synlig på andra Match Group-tjänster eller låta dig få tillgång till funktioner på andra plattformar. Vi kommer naturligtvis efterleva gällande lagar och, när så är relevant, meddela dig om sådana möjligheter och ge dig möjlighet att godkänna eller avsäga dig dem. Exempel på sådana möjligheter kan vara skapandet av en ny tjänst inom Match Group som riktar sig till en viss grupp som vi tror kan vara intressant för dig utifrån din profil.
 • av andra legitima affärsskäl såsom företagsrevision, analys och konsoliderad rapportering när och om detta tillåts enligt gällande lag.

 

 • För affärstransaktioner

Vi kan överföra dina uppgifter om vi är involverade i, helt eller delvis, ett sammangående, försäljning, uppköp, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning, bankrutt eller annat byte av ägarskap eller styrning.

 • Med rättsväsende/när det krävs enligt lag

Vi kan yppa dina uppgifter om det rimligen är nödvändigt: (i) för att underställa oss en rättslig process såsom ett domslut, en stämning eller en husrannsakan, myndighets-/rättslig utredning eller andra lagstadgade krav; (ii) för att bistå förebyggande eller upptäckt av brott (i varje fall underställt gällande lag); eller (iii) för att skydda någon persons säkerhet.

 • För att genomdriva lagstadgade rättigheter

Vi kan även dela uppgifter: (i) om yppande skulle mildra vårt ansvar i en faktisk eller hotad rättegång; (ii) vid behov för att värna våra lagstadgade rättigheter samt våra användares, affärspartners eller andra berörda parters lagstadgade rättigheter; (iii) för att genomdriva våra avtal med dig; samt (iv) för att utreda, förebygga eller vidta åtgärder när det gäller olaglig aktivitet, misstänkt bedrägeri eller annan överträdelse.

 • Med ditt samtycke eller på din begäran

Vi kan be om ditt samtycke till att dela dina uppgifter med tredje part. I sådana fall kommer vi att klargöra varför vi vill dela sådana uppgifter.

Vi kan använda och dela opersonliga uppgifter (det vill säga uppgifter som i sig själva inte identifierar vem du är såsom enhetsinformation, allmän användarstatistik, allmänna beteendeuppgifter, geografisk position i avidentifierat format) liksom personuppgifter i krypterat format (ej läsbart av människor) under någon av ovannämnda omständigheter. Vi kan också dela dessa uppgifter med andra företag i Match Group samt tredje part (särskilt annonsörer) för att utveckla och leverera riktade annonser på våra tjänster och på webbplatser eller applikationer tillhörande tredje part, samt för att analysera och rapportera om annonser du ser. Vi kan kombinera dessa uppgifter med ytterligare opersonlig information eller personuppgifter i krypterat format (ej läsbart av människor) som samlats in från andra källor. Mer information om hur vi använder kakfiler och liknande tekniker hittar du i vår Kakpolicy.

 

7. DATAÖVERFÖRINGAR ÖVER LANDSGRÄNSER

Delandet av uppgifter som presenteras i Avsnitt 6 gäller dataöverföringar över landsgränser mellan USA och andra jurisdiktioner som kan ha annan lagstiftning när det gäller databearbetning. När vi överför personuppgifter utanför EES, Storbritannien, Schweiz eller andra länder med dataskyddslagar som bedömts vara adekvata av den Europeiska kommissionen eller annan kompetent myndighet använder vi standardavtalsklausuler (standardavtalsklausuler är åtaganden mellan företag som överför persondata vilka förbinder dem att skydda dina uppgifters integritet och säkerhet) eller annan tillämplig överföringsmekanism. Vi granskar för närvarande överföringarna till våra säljare och associerad rättslig grund efter EU-domstolens nyliga domslut gällande överföring av personuppgifter till USA.

 

8. DINA RÄTTIGHETER

Vi vill att du ska ha kontroll över dina uppgifter och vill därför påminna dig om följande alternativ och verktyg som du har tillgång till:

 • Åtkomst/uppdateringsverktyg i tjänsten. Verktyg och kontoinställningar kan hjälpa dig få åtkomst till, rätta till eller radera information som du tillhandahållit oss och som är direkt knutet till ditt konto på tjänsten. Om du har frågor om dessa verktyg och inställningar kan du kontakta vårt kundtjänstteam för hjälp här.
 • Utrustningstillstånd. Mobila plattformar kan ha tillståndssystem för speficika typer av enhetsinformation och avviseringar, såsom telefonkontakter, bilder, platstjänster, push-notiser och annonsidentifikatorer. Du kan ändra dina inställningar på din enhet så att du antingen samtycker till eller motsätter dig insamling eller bearbetning av motsvarande uppgifter eller visning av motsvarande avviseringar. Om du gör det kommer förstås vissa tjänster kunna tappa vissa funktioner.
 • Avinstallera. Du kan stoppa all datainsamling av en app genom att avinstallera den enligt den gängse avinstalleringsprocessen på din enhet. Kom ihåg att om du avinstallerar appen innebär detta INTE att ditt konto avslutas. För att avsluta ditt konto ska du använda motsvarande funktioner på tjänsten
 • Avslutande av konto. Du kan avsluta ditt konto genom att använda motsvarande funktioner direkt på tjänsten.

Vi vill även att du ska vara medveten om dina integritetsrättigheter. Här följer några viktiga punkter att komma ihåg:

 • Granska dina uppgifter. Gällande sekretesslagstiftning kan ge dig rätten att granska de personuppgifter vi lagrar om dig (beroende på jurisdiktion kan detta kallas åtkomsträtt, rätt till bärbarhet, rätt att veta eller varianter av dessa). Du kan utöva denna rättighet genom att inkomma med en sådan begäran här.
 • Uppdatera dina uppgifter. Om du anser att de uppgifter vi har om dig är oriktiga eller att vi inte längre har rätt att använda dem och vill begära att de rättas till eller raderas, motsätta dig eller begränsa bearbetning av dem ska du kontakta oss här.

För att skydda dig och alla våra användare kan vi be dig om personbevis innan vi kan besvara ovanstående begäranden.

Kom ihåg att vi kan neka begäranden om vi exempelvis inte kan bekräfta att du är du, om begäran är olaglig eller ogiltig, eller om den gör intrång på affärshemligheter eller intellektuell egendom eller någon annans integritet eller andra rättigheter. Om du vill motta uppgifter som gäller en annan användare, såsom en kopia på meddelanden du mottagit från dem via vår tjänst, måste den andra användaren kontakta oss för att ge sitt skriftliga samtycke innan dessa uppgifter släpps. Vi kan också be dem om personbevis innan vi kan besvara begäran.

Det kan även vara omöjligt för oss att uppfylla vissa begäranden om att motsätta dig eller begränsa bearbetningen av personuppgifter, särskilt där sådana begäranden gör det omöjligt för oss att tillhandahålla dig vårt tjänst. Vi kan till exempel inte tillhandahålla vår tjänst om vi inte har ditt födelsedatum och därmed inte kan säkerställa att du är 18 år eller äldre.

I vissa länder, inbegripet EES och Storbritannien, har du rätt att framföra ett klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet om du har betänkligheter om hur vi bearbetar dina personuppgifter. Du hittar information om dataskyddsförordningen inom EES här, samt i Storbritannien här. Dataskyddsmyndigheten som du kan inkomma med ett klagomål till kan vara den som gäller där du är bosatt, där du arbetar eller där ett påstått intrång skett.

 

9. HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som vi behöver dem av legitima affärsskäl (se beskrivning i Avsnitt 5) och som det är tillåtet enligt gällande lag. Om du beslutar dig för att sluta använda våra tjänster kan du avsluta ditt konto och din profil kommer sluta vara synlig för andra användare. Observera att vi automatiskt kommer avsluta ditt konto om du är inaktiv under två års tid. Efter att ditt konto avslutats kommer vi radera dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan:

 1. För att värna om våra användares säkerhet och trygghet tillämpar vi ett säkerhetsfönster för lagring på tre månader efter att ett konto avslutats. Under denna tid sparar vi dina uppgifter i händelse av att det skulle bli nödvändigt att utreda olagligt eller skadligt beteende. Lagringen av uppgifterna under säkerhetsfönstret baseras på vårt legitima intresse liksom potentiella tredjepartsoffers.
 2. När säkerhetsfönstret för lagring har löpt ut raderar vi dina data och lagrar endast begränsade uppgifter i specifika syften, enligt beskrivningen nedan:
  1. Vi kvarhåller begränsade data för att efterleva lagstadgade datalagringsskyldigheter: särskilt sparar vi transaktionsuppgifter i 10 år för att efterleva lagstadgade skatte- och redovisningskrav. Vi kan också behöva spara ”trafikdata”/loggar i ett år för att efterleva lagstadgade datalagringsskyldigheter. Dessutom sparar vi uppgifter om samtycken som användare givit oss i fem år som bevis på vår efterlevnad av gällande lag.
  2. Vi lagrar begränsade uppgifter baserat på vårt legitima intresse: vi arkiverar kundtjänstuppgifter och stöduppgifter liksom inexakta platser för nedladdning/köp i fem år som underlag för våra kundtjänstbeslut, genomdriva våra rättigheter och göra det möjligt för oss att försvara oss i händelse av rättsligt anspråk, profildata i ett år som underlag vid potentiell rättstvist, för underbyggande, utövning eller försvar vid rättsanspråk, samt uppgifter som behövs för att förhindra att användare som blivit avstängda eller personer som befunnits vara under 18 år gamla skapar ett nytt konto, i syfte att värna om våra användares trygghet och vitala intressen.
  3. Slutligen lagrar vi uppgifter utifrån vårt legitima intresse där det finns ett utestående eller potentiellt problem, anspråk eller tvist som kräver att vi sparar uppgifter (särskilt om vi mottar ett giltigt åläggande om vite eller begäran som ber oss att bevara uppgifter (i vilket fall vi måste spara dessa för att efterleva våra juridiska skyldigheter) eller om uppgifter på annat vis är nödvändiga som en del av en rättsprocess).

 

10. SKYDD AV BARNS PRIVATLIV

Våra tjänster får endast användas av individer som är 18 år eller äldre. Vi tillåter inte individer under 18 år på vår plattform. Om du misstänker att en användare är under 18 år ska du använda rapporteringsfunktionen som är tillgänglig via tjänsten.

 

11. ARBETSSÖKANDE, ENTREPRENÖRER OCH SÄLJREPRESENTANTER

Vi bearbetar även våra arbetssökandes, entreprenörers och säljrepresentanters personuppgifter som en del av vår rekrytering och personalhantering samt vår hantering av de tjänster som entreprenörer och säljare tillhandahåller oss. Om du är arbetssökande, entreprenör eller säljrepresentant hos MATCH AFFINITY gäller vissa relevanta villkor i denna integritetspolicy vår bearbetning av dina personuppgifter, inbegripet avsnitten av denna integritetspolicy som tar upp enheten som ansvarar för bearbetandet av dina personuppgifter, överföringar av personuppgifter, rättigheter du kan ha under gällande lag, hur du kontaktar oss.

Om du är arbetssökande kan personuppgifterna vi bearbetar om dig variera beroende på tjänsten du söker men vanligtvis omfattas det du tillhandahåller oss som en del av din jobbansökan liksom yrkeskvalifikationer, bakgrund och referensuppgifter som rekryterare eller annan tredje part delar med oss. Vi använder dessa uppgifter som ett stöd i rekryteringsprocessen, som kan leda till ett anställningsavtal. För entreprenörer och säljrepresentanter kan vi bearbeta identifieringsuppgifter och jobbrelaterad information efter vad som krävs får att hantera vårt förhållande till dig och din arbetsgivare, vilket är nödvändigt för genomförandet av serviceavtalet, samt för att upprätta, utöva eller försvara eventuella rättsanspråk. Vi kan dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som hjälper oss med rekryteringsprocessen och bearbetning av tekniska data liksom med företag inom Match Group (till exempel om du har en affärsrelation till anställda hos en affärspartner). Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt i dessa syften.

 

12. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Eftersom vi alltid letar efter nya och innovativa sätt att hjälpa dig att bygga upp meningsfulla kontakter och strävar efter att se till att förklaringar av vår uppgiftshanteringspraxis förblir aktuell kan denna policy ändras över tid. Vi kommer meddela dig innan några väsentliga ändringar träder i kraft så att du har tid på dig att granska ändringarna.

 

13. HUR KONTAKTAR DU OSS?

Om du har frågor om den här integritetspolicyn kan du välja att kontakta oss enligt något av alternativen nedan:

 

Online: här

Per brev:

Dataskyddsombud/Data Protection Officer

Meetic S.A.S.
MATCH AFFINITY
53 rue de Châteaudun Paris 9 FRANCE