Terms

Användarvillkor

(Användarvillkor reviderade 09/02/2022)

Inledning

Dessa Användarvillkor ingås mellan Match.com Nordic AB (”vi”, ”oss”) och dig.

Vi, liksom andra affärsenheter som styrs av, styr eller står under gemensamt styre med oss (vår ”Grupp”) erbjuder ett antal plattformar för dejting, partnerförmedling och sociala upptäckter.  Vi tillhandahåller våra produkter och tjänster, vissa av dem gratis, vissa av dem betalprodukter, som datorprogram, via webben och via mobila appar (”Tjänsterna”).

Våra Tjänster, förutom de som är reserverade för en särskild användarkategori vilket specifikt anges vid registrering (som till exempel, där dessa är tillgängliga, våra tjänster som riktar sig endast till användare över 50 år), är öppna för alla vuxna över 18 år, så länge de respekterar urvalskriterierna nedan. Om du är under 18 är du inte behörig att få åtkomst till Tjänsterna och måste omedelbart upphöra att använda dem.

 1. Godkännande av Användarvillkor

Genom att skapa ett konto på våra Tjänster förbinder du dig att efterleva våra (i) Användarvillkor, (ii) Säkerhetstips, och (iii) Riktlinjer för webbforumet samt intygar att du har läst och uppmärksammat vår (iv) Integritetspolicy och (v) Kakpolicy liksom alla eventuella ytterligare eller särskilda villkor som vi kan komma att meddela dig vid tiden då du använder eller köper vissa Tjänster, vilka alla är införlivade i dessa Användarvillkor. Om du inte går med på att efterleva våra Användarvillkor måste du upphöra att använda våra Tjänster.

 1. Lämplighet för användande av Tjänster

Du kan endast använda våra Tjänster enligt följande villkor. Du intygar och garanterar vid alla tillfällen att:

 • Du är över 18 och kan ingå ett juridiskt bindande avtal med oss.
 • Du uppfyller registreringsvillkoren som anges i Tjänsterna.
 • Du kommer efterleva dessa Användarvillkor, inklusive våra Säkerhetstips, Riktlinjer för webbforumet samt alla gällande lagar och regelverk.
 • Du kommer tillhandahålla riktiga, exakta och sanningsenliga uppgifter som inte är vilseledande. Du måste i synnerhet vara uppriktig och ärlig när du fyller i din profil och i dina interaktioner med andra användare och med oss.
 • Du uppmärksammar och går med på att Tjänsternas syfte är att möjliggöra för singlar att interagera på personlig, icke-kommersiell och icke-ekonomisk basis, med det huvudsakliga målet att bilda långsiktiga parrelationer. Du måste efterfölja och respektera Tjänsternas syfte vid alla tillfällen.
 • Du är inte för närvarande dömd för sexualbrott.
 • Du har aldrig blivit dömd för olaga gärning som involverat bedrägeri, sexualbrott, våld (inklusive våld i nära relationer), trakasserier, terrorism eller hatbrott.

Vi förbehåller oss rätten att neka, stänga av eller avsluta din åtkomst eller ditt medlemskap närsomhelst om du inte uppfyller något av dessa villkor.

 1. Registrering

Det är gratis att registrera sig på våra Tjänster. Du får inte skapa mer än ett konto.

Du måste tillhandahålla de obligatoriska uppgifter som krävs för att färdigställa din profil på Tjänsterna och se till att uppgifterna är aktuella. Du uppmärksammar och går med på att en del av dessa uppgifter kommer att publiceras på Tjänsterna.

Dessutom kan din profil vara synlig på någon av våra andra tjänster under vissa omständigheter, och därmed möjlig att visas av användare av andra tjänster. För mer information om din profils synlighet och tillhörande inställningar, besök Hjälpsidan.

Uppgifter som tillhandahålls av användare på Tjänsterna, vid registrering och närhelst därefter, måste vara riktiga och sanningsenliga. Konsekvenserna som yppandet av de här uppgifterna kan ha på användarens liv eller andra användares liv är helt och fullt den enskilda användarens ansvar. När du yppar och sprider information, uppgifter, text, innehåll, videor och bilder om dig själv frånsäger du dig rätten att göra några anspråk gentemot oss, särskilt med avseende på möjligt intrång på immateriella eller personliga rättigheter, ära, rykte eller rätt till privatliv som kan vara resultatet av spridandet av dylik information.

Vänligen se vår Integritetspolicy för ytterligare information om uppgifterna vi samlar in från dig och hur vi använder dem.

Du är ansvarig för att bibehålla de inloggningsuppgifter du använder för att registrera dig för våra Tjänster konfidentiella och du är ensamt ansvarig för alla aktiviteter som sker inloggade med dina uppgifter. Om du misstänker att någon har fått åtkomst till ditt konto ska du kontakta oss omedelbart via adressen som omnämns i avsnittet Begäranden och anspråk nedan.

 1. Uppföranderegler

Kvaliteten på interaktioner som både vi och andra användare av Tjänsterna förväntar oss innebär att du måste upprätthålla en viss nivå av etiskt uppförande i dina uttryck och ditt beteende, samt respektera användare och våra kundtjänstmedarbetare liksom gällande lagar och regelverk. För att upprätthålla denna standard på kvalitet, individuellt ansvar och etik tillåter vi användare att rapportera eventuellt innehåll (fotografier, text, videor osv.), beteende eller kommentarer som fälls av en användare som verkar stå i strid med våra Användarvillkor, Säkerhetstips, Riktlinjer för webbforumet, tredje parts rättigheter samt gällande lagar och regelverk. Därmed uppmärksammar och accepterar du, genom att använda Tjänsterna, att de uppgifter du tillhandahåller, liksom ditt uppförande eller kommentarer, kan bli föremål för moderering och/eller kontroll av oss i enlighet med våra moderatorriktlinjer.

Som användare måste du efterleva följande uppföranderegler vid alla tillfällen och gå med på att du inte kommer att:

 • bryta mot våra Riktlinjer för webbforumet, som uppdateras från tid till annan;
 • publicera några av dina personliga kontaktuppgifter eller sprida någon annan persons personliga information (e-postadress, postadress, telefonnummer osv.) på något vis alls (i profiltext, på en bild osv.);
 • publicera något innehåll som strider mot eller inkräktar på någon annans rättigheter, inklusive publiceringsrättigheter, privatliv, copyright, varumärkes- eller annan immateriell rättighet eller avtalsrättighet;
 • utge dig för att vara någon annan person eller entitet;
 • efterfråga lösenord i något syfte eller efterfråga personligt identifierande information i kommersiellt eller olaga syfte från andra användare;
 • spamma, begära pengar av eller bedra någon användare;
 • skicka massmeddelanden;
 • publicera något innehåll som är hatiskt, hotfullt, sexuellt explicit eller pornografiskt; våldsbejakande; eller som innehåller nakenhet eller grafiskt eller opåkallat våld;
 • publicera något innehåll som manar till rasism, trångsynthet, hat eller fysiskt våld av något slag gentemot någon grupp eller individ;
 • förolämpa, mobba, förfölja, skrämma, angripa, trakassera, misshandla eller förtala någon person;
 • använda Tjänsterna i något skadligt eller skändligt syfte;
 • använda Tjänsterna för att skada oss eller vår Grupp;
 • använda Tjänsterna i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa Användarvillkor;
 • använda Tjänsterna för att marknadsföra eller underlätta personliga relationer av en transaktionell natur och/eller tjänster av en sexuell natur och/eller sexuella handlingar utan samtycke;
 • använda någon robot, bot, spindel, krypare, skrapare, webbplatssökning/hämtningsapplikation, proxy eller annan manuell eller annan automatisk utrustning, metod, process för att få åtkomst, hämta, indexera, ”datautvinna” eller på något vis reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av Tjänsterna eller deras innehåll;
 • använda en annan användares konto, dela ett konto med en annan användare eller hålla igång mer än ett konto;
 • skapa ett ytterligare konto om vi eller vår Grupp redan har avslutat ditt konto, utom i de fall du har vårt tillstånd.

 

Om du bryter mot någon av dessa uppföranderegler utgör detta ett allvarligt väsentligt brott mot dina avtalade skyldigheter under dessa Användarvillkor.

 

Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt konto utan föregående meddelande och utan återbetalning om du har brutit mot dessa skyldigheter, missbrukat Tjänsterna eller uppfört dig på ett vis som vi betraktar som olämpligt eller olagligt, inklusive genom referens till någon handling eller kommunikation som skett på eller utanför Tjänsterna. För att Gruppens tjänster ska bli säkrare kan portade användares uppgifter delas inom Gruppen för att möjliggöra att vi och alla plattformar som tillhör Gruppen kan vidta nödvändiga åtgärder gentemot osäkra användare, inklusive att avsluta dessas konto och/eller förhindra att de skapar konton.

Denna nedstängning av konton träder i kraft utan att det påverkar eventuella skadestånd och räntor som vi kan utkräva från dig som kompensation för de förluster du åsamkat oss genom att bryta mot dessa Användarvillkor.

 1. Tjänster

5.1 Gratisfunktioner

Genom att registrera dig på Tjänsterna får du omedelbar åtkomst till gratisfunktioner. Dessa funktioner är inte desamma beroende på typen av Tjänster du har registrerat dig för och kan ändras över tid.

Gratisfunktioner och funktionaliteter omfattar i synnerhet skapandet av din kontoprofil, vissa sökfunktioner, att bläddra bland andra användares profiler och få åtkomst till vissa event och aktiviteter. Att kommunicera med andra användare kräver i allmänhet en prenumeration.

5.2 Betaltjänster

Vi bedriver en global verksamhet och tillhandahåller Tjänster till användare från många kulturer och bakgrunder. Vår prissättning kan variera från land till land, prenumerationslängd, distributionskanal, specialerbjudanden och kampanjer. Vi testar regelbundet nya funktioner för att ge användare en ökad funktionalitet och gratis- eller betalalternativ om de skulle välja att använda dem. Vi kan också från tid till annan förändra eller upphöra med att erbjuda vissa typer av Köp.

Återkommande prenumerationer och/eller engångsköp (”Köp”) ger åtkomst till ytterligare funktioner och funktionaliteter. Information om dessa betaltjänster (”Betaltjänst(er)”) hittar du på våra Tjänster innan du genomför ett Köp.

5.3 Event och aktiviteter

När event eller aktiviteter erbjuds gäller särskilda regler och villkor som är tillgängliga via sidorna där eventet eller aktiviteten beskrivs.

5.4 Märken, utmärkelser och liknande

Vi kan från tid till annan erbjuda profilmärken, utmärkelser eller liknande som användare kan få beroende på om de uppfyller kriterierna för att tilldelas utmärkelsen.

Vi utfäster inga garantier gällande innehavaren av ett märke, utmärkelse eller liknande, då de i allmänhet förtjänas utifrån användarens egen utsaga, som vi inte kan verifiera.

 • Förfarande och villkor för Köp

6.1 Allmänt

Beroende på var du befinner dig och hur du får åtkomst till Tjänsterna (till exempel via en dator, webbmobilversion eller en app på iOS eller Android-system) kan Köp vara tillgängliga via direktbetalning (till exempel med ett betalkort, Paypal m.m.), mobiloperatörer, betalsystem i app (såsom App Store/Google Play). Om du väljer att genomföra ett Köp kommer du att bli ombedd att bekräfta ditt Köp hos betaltjänstleverantören och din betalningsmetod såsom ett betalkort eller konto hos tredje part såsom App Stores/Google Plays Apple Pay/Google Play (din ”Betalningsmetod”) kommer debiteras de priser som visas dig för Köpet/köpen du har valt och du bemyndigar oss och/eller Apple/Google eller annat tredjepartskonto (efter vad som är tillämpligt) att debitera dig.

Ditt Köp bekräftas då den finansiella transaktionen godkänns och bekräftas med din bank eller tredjepartskonto (såsom mobiloperatörer eller Apples/Googles App Store/Google Play).

6.2 Automatisk förnyelse av prenumeration; Automatisk kortbetalning

Om du köper en automatiskt återkommande prenumerationsperiod (en ”Prenumeration”) kommer din Betalningsmetod fortsätta debiteras för Prenumerationen tills den innevarande Prenumerationen löper ut. Efter din initiala Prenumerationsperiod och igen efter eventuell efterföljande Prenumerationsperiod kommer din Prenumeration automatiskt att fortsätta i ytterligare en motsvarande period om inget annat specifikt anges vid tiden för Köpet. Genom att köpa en Prenumeration förbinder du dig avtalsmässigt att fortsätta göra eventuella återkommande betalningar under hela Prenumerationsperioden och eventuell pågående förnyelseperiod tills dess att du sagt upp den automatiska förnyelsen av en Prenumeration.

Observera att vissa Prenumerationer är föremål för specialerbjudanden där priset är nedsatt under en specifik tidsperiod innan Prenumerationen förnyas till (ej rabatterat) standardpris.

Informationen om din Betalningsmetod kommer att lagras och användas för de automatiska förnyelsebetalningarna av din Prenumeration.  Du kan närsomhelst uppdatera din Betalningsmetod. Vi kan också uppdatera din Betalningsmetod i databasen efter tillhandahållande från relevant betaltjänstleverantör. Genom att acceptera våra Användarvillkor godkänner du att vi efter sådan uppdatering fortsätter ta ut betalningar upplupna för varje Köp (vare sig detta rör sig om en delbetalning eller en förnyelse) med hjälp av den uppdaterade Betalningsmetoden.

Invändningar mot en redan genomförd betalning ska hänvisas till vår Kundtjänst på den adress som omnämns i avsnittet Begäranden och anspråk nedan om du debiterades direkt av oss. Du kan ovillkorligen ta tillbaka ditt samtycke till automatiska kortbetalningar närsomhelst, men observera att du fortfarande är skyldig att betala eventuella utestående summor du är skyldig oss fram tills den innevarande Prenumerationsperiodens slut, förutsatt att du även har sagt upp den automatiska förnyelsen av din Prenumeration.

6.3 Ångerrätt efter Köp

Prenumerationer påbörjas efter att Köp bekräftats. I enlighet med gällande lag har du 14 dagar på dig från dagen för Köpet att utöva din ångerrätt (utan att ge något skäl) genom att fylla i uppsägningsblanketten som du hittar här eller skriva till e-postadressen som anges i avsnittet Begäranden och anspråk nedan. Återbetalningen kommer att göras inom 14 dagar från datumet då vi informerats om ditt beslut att utöva din ångerrätt och kommer utbetalas till den Betalningsmetod du använde för att genomföra Köpet.

Om du ansluter till ditt konto och använder Tjänsterna före uppsägningsperiodens slut utgör denna första inloggning efter Köp av en Prenumeration en uttrycklig begäran från dig att få omedelbar åtkomst till Tjänsterna, för vilket du kommer att debiteras.

Du hittar ytterligare information på Hjälpsidan om omfattning och tillämpning av din ångerrätt.

Köp via Apples/Googles App Store/Google Play

Om du köpt en Betaltjänst via App Store/Google Play som du önskar ångra inom 14 dagar efter Köpet hanteras uppsägningar och återbetalningar av Apple/Google enligt deras villkor, vilka vi inte har inflytande över. För att begära en återbetalning måste du logga in på ditt Apple/Google-id och följa Apples/Googles anvisningar för uppsägningar och återbetalningar.

6.4 Ytterligare tredjepartstjänster

Tjänsterna kan innehålla reklam och kampanjer som erbjuds via eventuella tredjepartsplattformar och externa resurser såsom webbplaster eller mobilappar tillhörande tredje part, sociala nätverk osv. (”Tredjepartsplattformar”). Vi är inte ansvariga för tillgängligheten (eller bristande tillgänglighet) på sådana Tredjepartsplattformar. Om du väljer att interagera med Tredjepartsplattformar som görs tillgängliga via våra Tjänster kommer deras villkor att råda över deras relation till dig. Vi är inte ansvariga eller ansvarsskyldiga för Tredjepartsplattformars villkor eller ageranden.

 • Din uppsägning av Prenumeration – Profilavstängning – Kontonedstängning

 

 • Prenumerationsuppsägning (uppsägning av automatisk förnyelse)

Den automatiska förnyelsen av en Prenumeration kan stoppas från 24 timmar efter Köp och fram till minst 48 timmar före Prenumerationen kommer att förnyas. Vi kommer att kvarhålla alla medel som debiterats din Betalningsmetod fram tills den innevarande Prenumerationsperioden har löpt ut.

Att ta bort vår app från din enhet avslutar inte din Prenumeration. Om du vill säga upp den automatiska förnyelsen måste du logga in på ditt konto och följa anvisningarna.

När du har stängt av den automatiska förnyelsen har du rätt att fortsätta använda din Prenumeration fram tills den innevarande perioden har löpt ut. Du förblir betalningsskyldig för alla återstående delbetalningar av Prenumerationens totala pris fram tills den innevarande perioden har löpt ut. Efter detta har du inte längre åtkomst till Prenumerationen från det datum då den innevarande Prenumerationsperioden löper ut, men du kommer fortfarande ha åtkomst till gratisfunktionerna.

7.2 Icke-förnyelse av Prenumerationer köpta via Apple Store/Google Play

Om du gjort ett Köp via Apple/Google hanteras automatiska förnyelser och uppsägningar av Apple/Google enligt deras regler och villkor, vilka vi inte har inflytande över. För att begära uppsägning av en Betaltjänst måste du logga in på ditt Apple/Google-id och följa Apples/Googles anvisningar.

7.3 Profilavstängning

Om du inte längre önskar ta emot meddelanden eller vill att din profil ska visas för andra användare kan du närsomhelst begära att din profil stängs av via ditt konto på Tjänsterna. Avstängningen är tillfällig och avbryter inte eventuell Prenumeration du har (inklusive förnyelser) och förlänger inte varaktigheten för sådan Prenumeration. Du kan närsomhelst återaktivera din profil.

7.4 Uppsägning av konto och profilnedstängning

Du kan närsomhelst avsluta ditt konto på Tjänsterna genom att följa anvisningarna i kontoavsnittet. Om du stöter på problem kan du kontakta vår Kundtjänst som kan göra detta åt dig. Du kommer inte längre kunna använda ditt konto, inklusive eventuella Köp, från nästa vardag efter nedstängningsbegäran. Du förblir dock betalningsskyldig för alla delbetalningar av Prenumeration under den återstående perioden av innevarande löptid.

När du avslutar ditt konto kommer du att få en e-postbekräftelse.

 • Immateriella rättigheter

8.1 Innehåll vi sprider på Tjänsterna

Alla Tjänsters namn, varumärken, loggor, grafik, fotografier, animationer, videor, texter och i allmänhet allt innehåll som visas på Tjänsterna tillhör eller licensieras av eller kontrolleras av oss och får inte reproduceras, användas eller kommuniceras utan vårt uttryckliga tillstånd. Överträdelser är föremål för rättsliga åtgärder.

De rättigheter som tilldelas dig är begränsade till ditt privata och personliga bruk som en del av och så länge du har ett konto hos oss. All annan användning av dig är förbjuden. Du får inte heller kopiera, reproducera eller på annat sätt använda det innehåll som produceras av andra användare, annat än för strikt personliga och privata ändamål.

Du är förbjuden att, bland andra handlingar, kopiera, reproducera, ladda ned, sända som bild eller ljud, redigera, utnyttja i kommersiellt syfte och/eller distribuera något av innehållet, sidorna eller datorkoderna på Tjänsterna, på något som helst vis. Överträdelser är föremål för rättsliga åtgärder.

8.2 Innehåll som sprids av användare

Genom att ha ett konto och använda Tjänsterna, och så länge du har ett konto hos oss, ger du oss globalt tillstånd att nyttja de immateriella rättigheter som uppkommer av innehållet du tillhandahåller (uppgifter, bilder, beskrivningar, sökkriterier, inspelningar m.m.) i samband med din användning av Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till din profil och interaktioner med andra användare. Detta tillstånd omfattar specifikt vår rätt att reproducera, representera, sända, redigera, anpassa (i syfte att efterleva Tjänsternas grafiska stadgar och/eller göra innehållet kompatibelt med tekniska funktioner eller de format som stöds av relevanta media), översätta, digitalisera, använda i Tjänsternas syften och/eller underlicensiera innehållet du tillhandahåller på alla eller delar av Tjänsterna, i våra e-postmeddelanden och notiser till andra användare eller andra kommunikationer i relation till Tjänsterna, i enlighet med gällande lag.

 • Garantier, ansvarsskyldighet och ersättningar

9.1 Våra skyldigheter i relation till ditt användande av Tjänsterna

Vi avsäger oss uttryckligen all ansvarsskyldighet i anslutning till händelser av något slag som skulle kunna inträffa mellan dig och andra användare under interaktioner online eller i ”verkliga livet”, dvs personliga interaktioner.

Vi verifierar inte användares faktiska identitet när de registrerar sig på Tjänsterna. Vidare kontrollerar eller modererar vi inte fullständigt något av det innehåll som användare kan publicera eller ladda upp på Tjänsterna under sitt ensamma ansvar. Användares fotografier och profilbeskrivningar modereras dock innan de sprids på Tjänsterna.

Vi ansvarar inte för riktighet eller oriktighet på information och innehåll som tillhandahålls av dig eller andra användare och inte heller för konsekvenserna av att du eller de använder denna information och innehåll. På samma vis är vi inte ansvariga för något innehåll som sprids av dig eller annan användare som potentiellt kan inkräkta på dina eller annan/andra användares eller tredje parts rättigheter.

9.2 Drift av Tjänsterna

Våra Tjänster tillhandahålls dig ”i befintligt skick”. Vi garanterar inte att du kommer kunna använda dem om din hårdvara eller utrustning inte fungerar korrekt, om din internetleverantör inte tillhandahåller en tillräcklig nivå av service eller om din hårdvara eller utrustning inte har en fullt fungerande internetanslutning.

Driften av Tjänsterna kan tillfälligt avbrytas på grund av underhåll, uppdateringar, säkerhetsåtgärder eller tekniska förbättringar, eller för att uppdatera innehållet och/eller sättet det presenteras på. Om möjligt kommer vi att meddela dig före schemalagt underhåll eller uppdateringar som kan påverka din användning av Tjänsterna. Vissa funktioner kan också inaktiveras permanent om detta är nödvändigt av säkerhets- eller annat tvingande skäl.

9.3 Tredjepartsplattformar

Vi utövar ingen kontroll över Tredjepartsplattformar som du kan omdirigeras till från våra Tjänster från tid till annan. Vi frånsäger oss allt ansvar för innehåll på Tredjepartsplattformar samt för eventuell reklam, produkter, funktioner, tjänster eller några andra element som görs tillgängliga på eller uppstår av din användning av sådana Tredjepartsplattformar. Användande av Tredjepartsplattformar styrs av dessas egna regler och villkor.

 • Säkerhet

Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att vidta rimliga försiktighetsåtgärder när du interagerar med andra användare, särskilt om du bestämmer dig för att kommunicera utanför Tjänsterna eller träffas personligen. Dessutom samtycker du till att gå igenom våra Säkerhetstips innan du börjar använda Tjänsterna och att alltid följa dem när du använder våra Tjänster och interagerar med andra användare. Om du publicerar och/eller avslöjar konfidentiell eller känslig information för andra användare, såsom personuppgifter (efternamn, postadress, e-post, telefonnummer…) eller finansiell information (t.ex. kreditkorts- eller bankkontouppgifter), gör du det helt på egen risk.

 • Allmän ansvarsskyldighet

I enlighet med gällande lag är vi endast ansvariga för direkt skada orsakad av oss om vi underlåter att tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med dessa Användarvillkor och gällande lagar och regelverk. Vi kan inte hållas ansvarsskyliga för eventuella skador som användare tillfogas i den händelse dessa orsakas helt av den senare eller om vi inte brutit mot dessa Användarvillkor och/eller våra lagstadgade skyldigheter. Vi frånsäger eller begränsar inte på något vis vår ansvarsskyldighet gentemot användare i de fall då detta vore ett lagbrott.

Vi är inte ansvarsskyldiga för affärsförluster. Vi tillhandahåller endast Tjänsterna för hushålls- och privat bruk och komersiellt bruk av våra Tjänster är strikt förbjudet i enlighet med riktlinjerna ovan. Du är fullt ansvarsskyldig gentemot oss om du använder Tjänsterna i något kommersiellt eller affärsmässigt syfte och därmed bryter mot dessa Användarvillkor.

I den händelse vi eller Gruppen hålls ansvariga utifrån ditt brott mot någon av dina rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter under dessa Användarvillkor ska du ersätta och hålla oss och/eller gruppen skadefria från alla eventuella skadestånd, utgifter eller fordringar som utfärdas gentemot densamma som ett resultat av eller som uppstår i samband med sådant brott.

 1. Personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

 1. Ändringar av Användarvillkor och Tjänsterna

Vi kan närsomhelst uppdatera och modifiera innehållet och/eller funktionerna på någondera av Tjänsterna samt dessa Användarvillkor. Detta innebär att vi kan lägga till nya produktfunktioner eller förbättringar från tid till annan liksom ta bort eller ändra vissa funktioner.

Du bör regelbundet titta efter den senaste versionen av Användarvillkoren. Om ändringarna omfattar väsentliga förändringar av dina rättigheter eller skyldigheter kommer vi i rimlig mån vinnlägga oss om att meddela dig förväg om ändringarna i våra Användarvillkor. Om sådana ändringar dock väsentligen påverkar en produkt eller tjänst som du har betalt för på Tjänsterna kommer vi sträva efter att fortsätta leverera den tjänsten till dig enligt samma (tidigare) Användarvillkor fram tills den innevarande perioden för Köpet löpt ut. Om du därefter fortsätter att använda Köpet under någon efterföljande förnyelseperiod eller gör ett nytt Köp kommer de reviderade Användarvillkoren att gälla från den tidpunkten framåt och du kommer anses ha godkänt de reviderade Användarvillkoren.

 1. Notiser och meddelanden på Tjänsterna

Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att vi skickar dig viktiga meddelanden om ditt konto eller Tjänsterna. Dessa meddelanden kan delas direkt på Tjänsterna, via app-notiser eller med andra metoder knutna till ditt konto, som e-post. Granska dina Inställningar för att styra vilken typ av meddelanden du får av oss. Du uppmärksammar och samtycker till att vi inte har någon ansvarsskyldighet i samband med eller som uppstår av att du inte tillhandahållit riktiga kontakt- eller övriga uppgifter, inklusive men ej begränsat till att du inte mottagit viktig information och meddelanden.

 1. Verkställbarhet

Om en eller flera av bestämmelserna i Användarvillkoren bedöms vara overkställbara enligt gällanda lagar eller regelverk eller till följd av ett slutgiltigt beslut av behörig domstol eller myndighet kommer övriga bestämmelser förbli i full kraft och verkan i den mån detta tillåts enligt lag, regelverk eller gällande domslut.

 1. Överlåtelse

Alla våra rättigheter och skyldigheter under dessa Användarvillkor kan fritt överlåtas av oss i samband med en sammanslagning, uppköp, affärsförsäljning eller överföring av tillgångar eller vid rättsligt verkställande eller dylikt; under förutsättning att vi vinnlägger oss om att säkerställa att dina rättigheter och skyldigheter förblir opåverkade av sådant verkställande.

 1. Begäranden och anspråk

För varje begäran eller anspråk beträffande ditt användande av Tjänsterna kan du konsultera vår Hjälpsidan. Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontaka vår Kundtjänst per e-post:

 

 1. Gällande lag – Dispyter

Dessa Användarvillkor styrs, tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lagstiftning, underställt obligatorisk konsumentlagstiftning i kraft i ditt hemland.

Användare kan göra anspråk via den Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på nätet på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Den Europeiska kommissionen kommer vidarebefordra användarens anspråk till behöriga nationella medlare.

I enlighet med de regelverk som gäller för medling måste du, före begäran om medling, först ta upp eventuell dispyt med oss skriftligen i ett försök att göra upp i godo.

I den händelse en uppgörelse i godo inte kan uppnås gällande en dispyt kring Användarvillkoren kommer behöriga myndigheter vara domstolsväsendet i ditt hemland i någon av medlemsstaterna inom EES, Storbritannien eller Schweiz.

 1. Om oss

De Tjänster som tillhandahålls av Match till Medlemmar och Prenumeranter enligt dessa Användarvillkor erbjuds av Match, Match.com Nordic AB med organisationsnummer 556823-7647 med adress c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö – Sweden.

Våra Tjänster lagras på Gruppens servrar.